WWW.PATSIRI.COM

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

khunphohmoohjai natural herb brand: เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม

khunphohmoohjai natural herb brand: เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม: ประทับใจมาก เมื่อได้ฟัง อจ เจนจิรา และเชื่อ เรือง นรกสวรรค์มาก ขอใ้้ห้เพื่อนมนุษย์ จงมีศีลห ้า เพื่อ ปิดอบายภูมิ เพราะนรกนั้น น่ากลัวและต้อง...

ประทับใจมาก เมื่อได้ฟัง อจ เจนจิรา และเชื่อ เรือง นรกสวรรค์มาก ขอใ้้ห้เพื่อนมนุษย์ จงมีศีลห ้า เพื่อ ปิดอบายภูมิ เพราะนรกนั้น น่ากลัวและต้องตกนรกเป็น แสนๆ ปีมนุษย์  ไปฟังกันที่ http://tirakarn.blogspot.com/search/label/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C    http;//patsiri.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น